KDO JE HR


HR neboli lidské zdroje, HR neboli personální a ještě dříve osobní oddělení. Zažila jsem na vlastní kůži rozvoj osobního na personální a pak na HR business partnerství. Měla jsem tu čest vidět, jak se osobní oddělení mění v podporu, servis, službu pro manažery a pro vedoucí ve firmě. V HR mám 30leté zkušenosti od "osobářky", přes personalistku až po HR business partnerství a HR Manažera. Zažila jsem vyrábět pouze papíry a podklady na nástupy a výstupy, ale zažila jsem i to, když HR podporovalo a pomáhalo vedoucím, jak mají hodnotit i jak se měnil nábor pomocí Assessment Centra. A hlavně, když se ukončovaly pracovní poměry, tak to nedělalo HR, ale přímý vedoucí s HR jako konzultantem. Byla jsem nadšená, když moji vedoucí po mně nechtěli jen " vyhoď toho člověka, už ho nechci ", ale přišli a chtěli, abych jim poradila a dala varianty, jak mají zaměstnanci vytknout jeho nedostatky nebo jak s ním ukončit pracovní poměr. Kdo je tedy HR? Jsou to lidé, kteří umí manažerům poradit, podpořit je v práci s lidmi, servisovat pro ně postupy a pomáhat jim, aby firma byla úspěšná, ale ze všeho nejvíc vybudovat si důvěru svých vedoucích. Ti se s nimi budou radit a budou se po poradě s nimi dobře rozhodovat. Kéž by to tak bylo ve všech firmách. Je to běh na dlouhou trať, ale věřte, daří se, i když velmi pomalu.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner 

HR mělo a má doopravdy mnoho podob. Za dobu svého dvacetiletého působení v této oblasti jsem pracovala pro různé společnosti i mnoho let pro korporaci na pozicích od personalistky, HR Business Partnera, HR Manažera a po HR Directora. Měla jsem příležitost podílet se na realizaci různých pilotních HR projektů od zakládání personálních dat, sjednocování systémů, vyhodnocování zaměstnanců, ale i profesního rozvoje a péče o zaměstnance až po participaci při otevření Shared Service Centra. Vše, co s HR souviselo a souvisí a čím jsem si za ta léta tzv. prošla, mi zároveň pomohlo ujasnit si, jak mnohdy vnímalo a ještě někdy někde vnímá naše okolí HR svět. Výborná zkušenost. Vezmu to stručně a snad i výstižně. Všichni často slýcháváme a víme, že základem HR oddělení i nadále zůstává výběr nových, kvalitních zaměstnanců. Významnou roli však při výběru hrají nejen znalosti a praxe uchazeče, ale i volba vhodného kandidáta s ohledem na stávající zaměstnance a firemní kulturu a v tomto směru umí být HR velmi nápomocné. Ale pod kouzelnou zkratkou HR se skrývá mnoho dalších různorodých a potřebných činností. Velice důležitým pojmem v HR se stává KOMUNIKACE a vnímám ji jako nezbytnou pro rozvoj společnosti. Je nedílnou součástí spolupráce mezi managementem, HR a jednotlivými odděleními. Jsem velice ráda, že u nás tomu tak je. Máme tzv. dveře otevřené a ctíme plně otevřenou komunikaci napříč celou firmou. Společně diskutujeme záměry do budoucna a sestavujeme krátkodobé i dlouhodobé "byznys" plány a to vše v souladu s personální politikou. V minulosti jsem často slýchávala, že v jiných společnostech bývala role HR dlouhodobě opomíjena. Současná situace na trhu práce však není jednoduchá a tak se nyní již častěji setkávám s výrokem, že HR odborníkům se začíná dostávat velké pozornosti ve všech směrech. Jsou s nimi diskutována různá témata např. poradenství manažerům, podpora týmů, profesní růst zaměstnanců, stabilizace klíčových zaměstnanců a další podpůrné programy a za to jsem velice ráda. Věřte, že HR bývá často nositelem změny, umí rychle reagovat na potřeby a změny trhu a může tak společně s managementem spoluutvářet firmu. A myslím, že to je ten krok správným směrem. Můžete se stejným směrem vydat i Vy.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF

HR Manažer neboli personální manažer. Dříve možná "kádrový vedoucí"? Nevím, tuto dobu jsem nezažila, jen vím, že moje maminka pracovala na personálním, a že vždycky všichni o nich říkali: "No jo kádrováci ti se mají nejlíp." Mezi personalisty se pohybuji jako externí konzultant, který má na starosti v převážné většině témata vzdělávání. Během 10 let jsem navštívila stovky firem, menší, větší, rodinné i korporace. V každé firmě znamená HR oddělení něco jiného. Ne vždy však mají lidé na HR kompetenci opravdu pracovat s lidmi, být součástí managementu a tudíž mít stejnou rozhodovací pravomoc jako generální, finanční či technický ředitel. A to je škoda. V mnoha případech se na personálním oddělení spíše řeší nábor či naopak propouštění. Myslím si, že HR potřebuje více sebevědomí, aby prosadilo, že jeho pozice ve firmě je stejně potřebná pro růst firmy a její rozvoj jako je finanční či ředitel nákupu nebo logistiky. Kdo je tedy HR? Moje odpověď: "Je to zahradník, který zasadí, zalévá a dívá se, jak jednotlivé rostliny rostou a kvetou. Hlídá, které jsou jednoleté a které jsou trvalky, vytrhává plevel, když je potřeba." Přála bych zahradníkům, aby jejich zahrada byla součástí domu, kdy pan majitel ví, že zahradníka má a že se na něj může spolehnout. Společně tvoří krásný komplex.

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, lektorka, coach ICF

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!