Work-life balance

04.09.2022

Lenka Bláhová na toto téma:
Letní měsíce jsou za námi, vážení a milí naši příznivci, a na září jsme vybraly téma, které se mnozí z nás snaží realizovat. Daří se nám?
Daří se Vašim zaměstnancům zvládat rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a osobním časem, tj. po práci mít čas na odpočinek, koníčky, zájmy, rodinu, přátele? 

V době mé aktivní činnosti musím přiznat, že work-life balance bylo skoro "zakázané" používat. Ovšem doba se mění a změnila se i náročnost pracovních povinností. S nástupem generací X, Y, Z se jednoznačně posunula, a tím i využívání a prosazování rovnováhy mezi prací a osobním časem. Významně se posunulo slaďování pracovních povinností a plánování osobního času a ukazuje se, že je velmi potřebné uplatňovat takovouto rovnováhu. 

A jak podporují rovnováhu firmy a společnosti? Běžné je nastavení benefitů a zaměření na potřebu pečovat o zdraví zaměstnanců. Vzhledem k využívání všech dostupných technologií se někdy zdá, že nastavení rovnováhy mezi prací a odpočinkem je zcela nemožné. Jako cesta se jeví, aby zaměstnavatelé směřovali své zaměstnance k balancování mezi prací a odpočinkem. Jasně, že vykonat pracovní činnost je priorita. A pak může následovat podpora osobního života zaměstnanců. Pořádání akcí i pro rodinné příslušníky, možnost relaxace po práci, a to jak formou fyzické aktivity nebo wellness programy. Podporovat tyto činností pomáhá předcházet možnému syndromu vyhoření. Podporovat work-life balance je rozhodně cestou ke zlepšení kvality života. Hodně zdaru k podpoře rovnováhy mezi prací a osobním životem u Vás i Vašich zaměstnanců.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner 

Michaela Karásková na toto téma:

Tématu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem je věnována stále větší pozornost. A já jsem za to moc ráda. Ráda bych s Vámi sdílela svoji zkušenost, jak já vyvažuji tyto dvě mističky. 

Začnu minulostí. V minulosti pro mě byla práce nejvýznamnější oblast mého života. Práce totiž přinášela peníze a za více peněz jsem si mohla koupit lepší věci, lepší jídlo, lepší oblečení, lepší auto. Věnovala jsem oblasti práce většinu mé pozornosti. Ty ostatní oblasti nebyly až tak důležité, protože ty "nějak" běžely samy. Těmi ostatními oblastmi myslím: manželství, děti, údržba domu, zdraví, kamarády. Když se ohlédnu zpět, tak takto jsem žila před 15 lety. Dnes potvrzuji, že pozornost na práci mi opravdu přinesla více peněz, přinesla mi lepší jídlo, lepší oblečení a lepší auto. Nicméně mi odnesla manželství, dům, několik přátel a částečně i zdraví. A dnes? Dnes už vím, že můj život se skládá z více oblastí života a že je důležité věnovat jim všem pozornost. Rovnováha mi přináší štěstí a spokojenost s mým životem jako celkem.
Moje mistička v oblasti práce musí být vždy vyvážená s ostatními oblastmi mého osobního života. A jak tu rovnováhu hlídám? Pečlivě ji pozoruji. Pomáhá mi v tom můj diář. Pomáhá mi rozdělení aktivit v diáři na pracovní a osobní. Musí být vyvážené. O víkendu se práci nikdy nevěnuji. Mám na svůj osobní život celých 48 hodin o víkendu a vždy o svátcích. Hlídám si, abych nepracovala víc jak 8hodin denně a zbytek se věnuji sobě nebo rodině či přátelům. Do oblasti práce jsem přiřadila meditaci, která mi přináší umění zastavení mysli a očistu mozku. Asi bych našla ještě další nástroje na vyvažování času mezi pracovním a osobním životem, ale ten, kdo ještě nezačal, pak může právě nyní. Malou odvážnou změnou směrem k rovnováze. Přeji Vám, ať se Vám to daří. Není to jednoduché, ale jde to.

Michaela Karásková - HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach ICF

Markéta Kamenářová na toto téma:

Vítáme Vás opět po letních měsících. Jaké jste měli léto? Aktivní, odpočinkové, sportovní nebo hodně pracovní? V naší zářijové HR inspiraci se shodly na tématu work-life balance, je to rovnováha mezi pracovním a osobním životem jednotlivce. Vnímat totiž práci a ostatní oblasti života odděleně (rodinu, trávení volného času apod.) je častou chybou. Stává, že lidé často práci upřednostňují před osobním životem. Jak tedy můžeme dosáhnout rovnováhy v pracovním a osobním životě a nalézt tak správný poměr?

Určete si priority - uspořádejte si čas podle vašich přání. Nosíte si práci domů? Nevyhovuje vám pracovní doba? Proberte to se svým nadřízeným nebo personalistou a věřím, že vám vyjdou vstříc v nalezení optimálního řešení pro obě strany. Mnoho firem již umožňuje flexibilní pracovní dobu či částečný (příp. i úplný) home office.

Naplánujte si volný čas, který strávíte s rodinou a přáteli. Plánujte si i další aktivity, které vám vrátí energii, například sport. Budete se mít na co po práci těšit. A sport vám zlepší dlouhodobě koncentraci. Abyste dosáhli work-life balance, měli byste se na denní bázi věnovat jak vašim povinnostem, tak i věcem, které děláte, protože je máte rádi!

Někteří zaměstnavatelé podporují work-life balance svých zaměstnanců i jinými způsoby, např. možností cvičení přímo v kancelářích nebo pořádají letní setkání pro celé rodiny. Vědí totiž, že tak mnohdy zvýší jejich produktivitu, a hlavně pomohou jim dosáhnout větší spokojenosti a radosti z práce. Sníží tím celkový stres, a naopak zvýší jejich motivaci.

Dávejte též na své pocity a mezi priority zařaďte pouze ty činnosti, které jsou nezbytně nutné (tzn. musíte je dělat Vy), ale i ty, které Vás těší! Pokud pracujete ale v oboru, který vám work-life balance neumožňuje a cítíte se být vyčerpaní, možná to je ten okamžik, kdy můžete předejít syndromu vyhoření a priority přeskládat nebo může být řešením např. rekvalifikace. Přeji Vám ať jste v nalezení zdravé rovnováhy úspěšní.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka StringData, coach ICF  

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!