Vzdělávání on-line

05.11.2020

Michaela Karásková na toto téma: 
Zdá se, že další vlna nás ještě více utvrzuje v tom, že se viru jen tak lehce nezbavíme a že se s ním budeme muset naučit chvilku žít. Když jsem v minulých dnech kontaktovala klienty, zástupce HR a vzdělávacích oddělení, jak se jim daří udržet vzdělávání u nich ve firmách, zjistila jsem, že přístupy jsou různé. Ti, co měli vzdělávání on-line zavedené a využívali formy e-learningu či webinářů již dávno před "Covidem", mají situaci snadnější. Zaměstnanci jsou na tuto formu zvyklí. Mohou zaznamenat stejný podíl zájmu o vzdělávání a využívají vzdělávací aktivity stejně nebo více.

Další skupinou jsou ti, kteří vzdělávání zaměstnanců on-line nevidí jako směr, který je pro jejich firemní kulturu užitečný. Vůbec ho neřeší a vyčkávají na období, kdy bude vzdělávání prezenční formou opět možné. Neboli: on-line verze by je stála mnoho úsilí a přínos by byl minimální. Pokud se v této firmě vzdělávalo pouze prezenčně a fungovalo to, pak vidím úskalí v budoucím zájmu o vzdělávání z řad zaměstnanců na jednotlivých pozicích a atmosféře uvnitř firmy v následujícím po "covidovém" období.

Další se pustili do zavedení on-line vzdělávání. Vyhodnotili, že nechtějí a nemohou čekat. Zaměstnanci si s mnoha tématy sami neporadí a uvnitř firmy není dostatek erudovaných lidí ani mentorů, kteří by jim pomohli. Zavedení on-line vzdělávání je náročný proces a tato doba firmám umožňuje se na zavedení on-line vzdělávání zaměřit. Samozřejmě, je to proces a vyžaduje svůj čas. Začínejte s cílovou skupinou. Vytipujte si uvnitř firmy, jak jsou na on-line vzdělávání Vaši zaměstnanci připraveni. U větších firem můžete zvolit průzkum, u menších bych volila tzv. focusní skupiny s liniovými manažery, kteří nejlépe znají své týmy. Pracujte s výsledky, s firemní kulturou a motivací u zaměstnanců. V podstatě se jedná o stejný postup jako u zavádění jakékoli "novinky" u Vás ve firmě. Nezapomínejte na to, že někteří zaměstnanci mohou mít osobní problém s on-line formou komunikace.

Já osobně vidím velký rozdíl mezi on-line interaktivními workshopy a off-line webináři či e-learningovým programem. Jak už jsem psala v článku "Komunikace on-line" v září, já i KNO lektoři jsme se adaptovali na současnou situaci a nabízíme dál externí vzdělávání našim klientům. Do března 2020 jsem byla přesvědčena, že on-line tréninky nemohou nikdy naplnit smysl prezenčních tréninků. Z mé zkušenosti nyní vidím, že si on-line interaktivní trénink mohou užít jak účastníci, tak lektor. Off-line webinář či četba a poslech v e-learningu je stále jen jednosměrné přijímání informací. Účastník nemůže nahlas komunikovat a uvědomovat si přínosy z tématu, které pak může použít ve svém životě.

Michaela Karásková - ACC Coach, lektorka, externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko 

Lenka Bláhová na toto téma: 
Toto téma je v dnešní době více než aktuální. Ano, v dnešní době není možné využívat vzdělávání jen prezenční formou. Velké množství vzdělávacích společností nabízí formy distančních školení, kurzů, videí. Firmy, společnosti, podniky, a dokonce i státní instituce přesedlaly na on-line formy kurzů, školení a jiných aktivit vzdělávání. Hodně se využívá i forma e-learningu. Videokonference jsou každodenní činností ve firmách. Dokonce i výrobní podniky školí formou videí a natáčí obsahy školení a zprostředkovávají je následně formou on-line.

Podívám-li se trochu do historie vzdělávání, a je to tak 20 let zpět, tak v té době videokonference a e-learning byly považovány za úplné novinky. A stalo se, že nejen naše země, ale i celý svět se nyní přizpůsobuje a využívá zdroje a možnosti vzdělávání formou, která nahrazuje aktivity tváří v tvář, vše zrychluje, vše propojuje. A současně s tímto trendem zjišťují účastníci, že přece jen chybí osobní kontakt, osobní vysvětlení, vyzkoušení si zadání, týmový duch, okamžité ověřování poznatků. On-line vzdělávání míří hodně k individuálnímu přístupu, burcuje účastníky, aby si poznatky osvojovali sami za sebe, a i ověřování nabytého vzdělávání je potřeba řešit on-line individuální formou účastník - lektor. Lektoři a školitelé realizují kurzy, které jsou přizpůsobeny pro účastníky, a to z hledisek pozornosti, obsahu, ověřování. Klade to na lektory jiné nároky a požadavky, a to od znalosti nových technologií po novou formu školení.

Je to v dnešní době potřebná a nutná součást vzdělávacích aktivit. Jsem si ale jistá, že v budoucnosti budeme opět cíleně kombinovat formy vzdělávacích aktivit a používat nejen on-line, ale prezenční formy. Možná méně než před covidem, ale úplně tyto formy nevymizí. Přeji nám všem, abychom kombinování on-line vzdělávání a osobního kontaktu zažili opět co nejdříve.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner 

Markéta Kamenářová na toto téma: 

Doba, ve které se nyní nacházíme, tedy již v druhé vlně Covidu, s sebou přináší mnoho změn a zároveň mnoho nového. Jedním z mnoha zajímavých témat je i vzdělávání on-line. A proto jsme se rozhodly podělit se s vámi o pár postřehů a užitečných doporučení. 

Vzdělávání obecně je nejlepší investice, kterou může firma zaměstnancům nabídnout. Doposud většina firem nabízela svým zaměstnancům školení profesní, soft skills nebo výběr různých tréninků seberozvoje a motivace. Nyní v době koronavirové krize, je více než důležité podpořit své zaměstnance v oblasti vzdělávání, a právě takovou podporou mohou být některá doporučení vás, personalistů, na vybraná on-line školení, ať již profesní nebo zaměřená na rozvoj zaměstnanců. V dnešní době je nezbytné pracovat efektivně za pomoci dostupných technologií. Internet nabízí mnoho možností, jak se vzdělávat a držet tzv. krok s dobou. Každý, kdo se chce zdokonalovat ve svém oboru, se musí neustále vzdělávat a získávat tak nové poznatky. K tomu právě velmi napomáhá i on-line vzdělávání, které má mnoho podob. Nejčastější formou bývají webináře, které jsou vysílané živě a účastník, tak může pokládat otázky nebo vést diskusi přímo při živém vysílání. Velkou oblibu má též formát podcastů, které si můžete stáhnout do mobilu nebo jiného elektronického zařízení a poslouchat je až v okamžiku vašich časových možností. Další široké uplatnění mají například výukové portály, které nabízejí různá oborová zaměření, jazykové kurzy nebo videa s různými přednáškami. 

Veliké popularitě se dnes těší platforma Skillshare.com, kde profesionálové z různých oborů (často i známé osobnosti) vedou on-line hodiny, kurzy nebo semináře. Avšak jedná se o službu placenou. Pokud firmy či jednotlivci chtějí šetřit, je vhodné využít platformu Youtube.com, kde ovšem není obsah přesně strukturovaný jen pro výuku. Je to ale dobrý odrazový můstek pro všechny, kteří se do on-line výuky či kurzů pustí. Tak hodně zdaru a v dnešní době hlavně hodně zdraví vám všem.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF    

  

  

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!