Talent management

06.06.2022

Markéta Kamenářová na toto téma:
Červnová inspirace je tu a my bychom se rády krátce věnovaly jednomu z klíčových témat a tím je Talent management. Dnešní doba na trhu práce není rozhodně stálá, nezaměstnanost je nízká, což má i neblahý dopad na fluktuaci ve firmách. Je proto je nezbytné, aby mělo řízení talentů své významné místo, a stalo se tak strategickou prioritou firmy. Základními principy jsou sledování výkonnosti zaměstnanců a jejich hodnocení, ale i motivace. U talentů je nutné rozvíjet jejich osobní potenciál a schopnosti. Hledejme tedy rovnováhu mezi tím, co talenty motivuje, po čem touží, a co ale také potřebuje společnost k naplnění strategických cílů. Co patří mezi základní kritéria u talentů?

  • výkonnost
  • inovativnost
  • možnost získání zástupce/nástupce
  • požadované dovednosti
  • týmovost

Na co je potřeba dbát při procesu řízení talentů? Vytvořte plnohodnotný program pro talenty, který může mít různou délku trvání. Doporučuje se 1 rok, ale ve výrobních firmách i více let. Na celém procesu by se pak měl standardně podílet manažer, personalista a zaměstnanec. Měly by být též vedeny i rozhovory se zaměstnanci, jestli vůbec mají zájem o nominaci do programu, dále se rozvíjet a kariérně růst. Seznam nominovaných by pak mělo posoudit vedení. Určit, kdo je klíčový člověk na klíčové pozici a s vybranými, takto nominovanými zaměstnanci, pak dále pracovat. Základem by mělo být propojení s plánováním školení a vzdělávání, s odměňováním, nastavení pevné i variabilní složky mzdy a interní komunikací. Po uplynutí ročního období doporučuji udělat vyhodnocení a navázat pak teprve na další program. Neotálejte a zaměřte se i Vy na své zaměstnance s potenciálem, vytvořte pro ně speciální TM programy a dodejte jim podporu, že společnost o ně jeví zájem, všímá si jejich potenciálu a jsou pro ni klíčoví. Ať se vám v následujícím období výběr talentů daří a mějte krásné léto.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka StringData, coach ICF

Lenka Bláhová na toto téma:
Moji milí, svět není v pořádku, jsou nové situace, podněty, výzvy a složitosti. A my se snažíme vše zvládat a objevujeme, že k některým standardům nebo postupům se navzdory všemu vracíme. A opakujeme je a vylepšujeme. Patří k nim rozhodně práce s talenty. Talenti - Vaši zaměstnanci, spolupracovníci, které jste vytipovali a objevili ve vaší firmě. Stojí za to pro tyto „naděje“ připravit postup, který je bude rozvíjet nejen pro vedoucí pozice, ale vyplácí se rozvíjet i odborníky Vaší specializace.  Pokud pracujete s talenty, vytváříte tím pro vaši firmu hodnotu, upevňujete know-how a budoucnost se zdá velmi nadějná. Mám zkušenosti, že ruku v ruce s rozvojem, je nutné řešit i motivaci pro tuto skupinu, tzv. „Talent management“. Je až s podivem, že většinou stačí velmi otevřeně s talenty promluvit. Sdělit jim, že s nimi ve firmě počítáte i do budoucna a motivovat je finanční odměnou v konkrétně daných krocích a jasně daném postupu. Když obě strany plní dohodnuté, vyplácí se s talenty pracovat. Jsou pro firmy nejen solí, ale kořením, které každá společnost potřebuje. Jsou inovátory, zlepšovateli, kreativci a přinášejí do firem nové pohledy či postupy. Jsou velmi důležití stejně jako zaměstnanci, kteří jsou ve firmě dlouhodobě. Ale to už je jiné téma…

A kdo jsou ti, kteří mohou velmi pomoci s postupem? Jednoznačně personalisté ruku v ruce s manažery. Tak do toho! Zjistěte, kdo je pro Vaši firmu talent a připravte postupy včetně motivace. Je to pro budoucnost a úspěšnost firmy naprosto podstatné a důležité. Hodně zdaru s talenty ve Vaší firmě.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

Michaela Karásková na toto téma:

Výběr talentů uvnitř firmy je jedním z personálních nástrojů, které mohou velice dobře fungovat a přispívat tak ke správné tvorbě firemní kultury. Jak na to? Vlastně je to velice jednoduché. První krok je zamyšlení. Zamyšlení se nad Vaší momentální firemní kulturou. Dejte v HR oddělení hlavy dohromady a ptejte se na otázky: Jak momentálně pracujete s talentovanými lidmi na jednotlivých odděleních? Jakou pozornost jim věnujete, jak sledujete jejich zapojení a angažovanost? Zároveň se zeptejte, co momentálně talentům nabízíte?

Talent management je nástroj, proto k němu přistupujte jako k projektu. Angažovanost jednotlivých manažerů/nadřízených je nevyhnutelná. Každý manažer by měl ve svém oddělení nominovat minimálně jednoho talenta za jeden až dva roky (záleží na velikosti firmy), který splňuje předem daná kritéria. Nezapomínejte, že musíte s talentem pracovat, investovat do něj, tak aby se investice vrátila zpět do firmy. Nabídka se netýká pouze vzdělávání, ale měl by mít přehled o fungování celé firmy a měl by mít jasno v tom, kde jeho program začíná a kde končí a co se stane, jakmile program skončí. Mnohdy to nemusí být postup na manažerskou pozici, může to být nabídka expertního pracovníka, případně zástupce nebo nástupce vedoucího/manažera/ředitele. Do vzdělávacího programu zahrnujte takové programy, které jsou vhodné s ohledem na kompetence a vizi pozice. Po skupinových tréninkových programech na téma Komunikační dovednosti, Řešení konfliktních situací, Vedení lidí, Poskytování zpětné vazby je dále vhodné koučování a sebepoznávání.

Je nezbytně nutné pracovat s motivací jednotlivých zaměstnanců a talenti mohou ovlivňovat firemní kulturu celé společnosti v pozitivním slova smyslu.

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!