Rodičovství a kariéra

01.10.2019

Markéta Kamenářová na toto téma: 
Jak nejlépe skloubit mateřství a kariéru? Velmi často zmiňované a diskutované téma. I my dnes chceme tomuto tématu věnovat naše "inspirativní okénko".

Pro každou ženu znamená mateřství zásadní změnu v životě, ale mateřství není v kariéře ženy nyní žádnou překážkou, je tomu právě naopak.

Z pohledu zaměstnavatele je obecný trend dnešní doby ve společnostech prosadit lepší podmínky pro slaďování osobního a pracovního života. Na základě prováděných průzkumů se zaměstnavatelé snaží zavádět různé benefity, např. flexibilní úvazky, a tak se i přizpůsobit životní situaci zaměstnanců.

V případě maminek na mateřské je velice důležité, aby zaměstnavatel dával najevo ženám, že jsou pro ně stále hodnotnou pracovní silou a udržoval s mladou maminkou kontakt i během rodičovské dovolené. Po návratu z mateřské jí pak nabídl čerpání flexibilní formy zaměstnání. Moderní technologie dnes totiž výrazně přispívají k zapojení matek do pracovního procesu, a tudíž je jednou z dalších možností, jak vyhovět maminkám, u mnoha firem na denním pořádku i "práce z domova". A tak i po návratu do práce má žena větší příležitost zůstat i nadále na zajímavé pozici a zanikají obavy, že by žena musela začínat kariéru od píky.

Sama mám jeden z vlastních zážitků v roli personalistky z minulosti. S celým HR týmem jsem se podílela na projektu "Spolupráce s mateřskou školkou", kde bylo možné využít hlídání dětí. V té době to byl velice náročný projekt, ale zároveň báječná zkušenost s ohromujícím výsledkem.

Jiné firmy ženám nabízí např. služby chův nebo kancelář, kde mají prostor jak pro své děti, tak pro práci.

Firmy, které mají nejen snahu, ale i podporují realizaci různých programů pro matky po mateřské ,jsou u zaměstnanců velice kladně hodnoceny.

Přeji krásné podzimní dny a všem ženám/maminkám, aby bylo na trhu práce co nejvíce zaměstnavatelů s takovými dobrými podmínkami a jistotou.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF  

Michaela Karásková na toto téma:   

Když si vzpomenu na dobu "před dětmi", byla to taková "sobecká" doba. Veškerou pozornost jsem věnovala sobě, zodpovědnost byla na mě, finance jsem řešila za sebe, případně jsme finance/zábavu/cestování/návštěvy u příbuzných řešili společně s partnerem. S narozením dítěte přichází další fáze života. Fáze zodpovědnosti za potomka. Téměř každý rodič řeší, co to vlastně pro něj/pro ni/pro ně bude znamenat, co vše to v jeho životě ovlivní. Mohu zodpovědně říct, že vše.

Pokud se zaměřím na kariéru/práci, pak s narozením mé dcery před 12 lety, jsem si připadala, že sedím jedním "zadkem" na více židlích. Sama za sebe si s odstupem času říkám, že v tu dobu jsem dělala vše, jak jsem si myslela, že je správné.

Nyní se mohu ohlédnout a říct, co mi pomáhalo. Určitě řád a pravidla. Kdo mi pomohl? Kdokoli, kdo může hlídat. I v tom jsem chtěla mít pravidelnost. Nechtěla jsem, aby moje děti byly každou chvilku u někoho jiného "na hlídání". Když byly děti hodně malé, snažila jsem se být co nejvíce s nimi, cca od 2 let už byly schopné být v jesličkách a od tří let ve státní školce. 

A to nejvíc podstatné, co jsem se naučila, je pravidlo, které mám dodnes: "Pokud se věnuji práci, věnuji se práci - Pokud se věnuji dětem, věnuji se dětem."

Vzkaz maminkám:

9 měsíců těhotenství je dostatečná doba na to, aby si mohl každá z nás popřemýšlet, jak chce celé rodičovství pojmout. Zda se budu chtít věnovat miminku či práci, nebo obojímu, a v jakém poměru. Počítejte však s tím, že není zaručeno, že Vaše představy se budou potkávat se skutečností.

Pozor na výčitky milé dámy/milí pánové. I ty Vás mohou dohnat. Život přináší mnohé změny, proto i v rodičovství by měla být naše mysl otevřená a připravená na změny.

Domluvte se se zaměstnavatelem na pravidlech a pokuste se být co nejvíc efektivní v době, kdy Vaše dítko spí.

Vzkaz majitelům a ředitelům firem:

Věřte, že rodiče na rodičovské "dovolené" jsou nejefektivnější pracovníci. Pokud se rozhodnou pro Vás pracovat, pak máte vyhráno. Málokdo zvládá tak dobře Timemanagement s projektovým řízením :-)

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, coach ICF 

Lenka Bláhová na toto téma: 
Prostě mi to nedá a musím vzhledem k mému věku a zkušenostem trochu srovnávat rozdíly tohoto tématu mezi 20. a 21. stoletím. V minulém století bylo žen, které pracovaly s malým dítětem jako šafránu a ve firmě, kde jsem pracovala, byla jen jedna manažerka a té firma vytvořila podmínky, aby mohla ve dnech, kdy byla pracovně aktivní, mít svoje dítě u sebe. Důvodem byla zejména její odbornost a praxe v oboru. V tomto století už je to o něco běžnější záležitost. Vždy se ale jedná o rozhodnutí konkrétní ženy a vždy je situace realizována individuálně. Není to záležitost standardní a vždy záleží na zaměstnavateli, vedení firem, jak jsou ochotny připravit podmínky. Možná jednodušší je to u žen podnikatelek, které jsou tzv. "svými pány". U žen matek ve firmách je možnost vyměnit si roli s manželem - partnerem a ten zůstává na mateřské i rodičovské. Pokud se jedná o klíčovou zaměstnankyni, tak praxe je taková, že firma umožní různé varianty úvazků a vždy je to na základě dohody. Z praxe znám i situace, že i přes tato umožnění, se matky někdy vrací k péči o dítě a kariéru přeruší nebo ji již nebudují.

Ze svého pracovního i osobního okolí znám v současné době hodně příkladů žen, které jsou úspěšné v pozicích manažerek, podnikatelek, ředitelek. Co je ale spojuje? Je to nasazení, organizační schopnosti, vůle a jednoznačně dobré zázemí v partnerství, v manželství, v kamarádkách, v širší rodině. Jsou velmi zdatné v plánování, chtějí být úspěšné a co je nejdůležitější: věří si a věří jim jejich blízcí.

Jako personalistka bych doporučila ženám - matkám, aby kariéru budovaly krok za krokem a pokud zůstanou doma na mateřské, aby se setkávaly pravidelně s kolegy, sledovaly trendy a novinky ve svém oboru, ptaly se svých kolegů na změny, zajímaly se intenzivně o svůj obor a nebály se kariéru kvůli mateřství přerušit. Není to konec světa. V minulosti jsem se přesvědčila u kolegyň, že pokud mají chuť a elán, začnou svoji pracovní aktivitu nanovo a někdy je to i třeba jiný druh oboru, ale snaha být úspěšná a ekonomicky zdatná se jim dařilo, i když třeba o pár let později než si původně přály.

Kdo z vás viděl film "Baby boom" (USA 1987)? Podle mě je přesně o tom, co je možné realizovat, i když v našich podmínkách obtížněji a i v jiných specializacích než měla hlavní hrdinka (Diane Keaton). Doporučuji pracujícím matkám shlédnout tento film pro inspiraci.

A téma "Mateřství a kariéra" mají v rukou jednoznačně jak zaměstnavatelé, tak samy ženy - matky. Jde jen o jejich rozhodnutí a dohodu se zaměstnavatelem.   

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner    3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!