Motivace bez peněz

04.02.2019

Markéta Kamenářová na toto téma: 
V IT společnostech jsou v dnešní době téměř samozřejmostí plošné firemní benefity (např. stravenky, dovolená), bohužel, často ztrácejí nebo nemají pro motivaci zaměstnanců zásadní smysl. Je třeba hledat další formy, jak učinit zaměstnance spokojenými. Jednou z neopomenutelných cest je zaměřit pozornost více na celkovou firemní kulturu a především na manažery. Přínosem HR je celková podpora firemní kultury a to na všech úrovních společnosti. HR však poskytuje pouze prostředky pro motivaci zaměstnanců. Manažeři jsou právě ti, kdo mohou více pracovat s motivací směrem k jednotlivci i ke svému týmu, získávat též nadšení pro práci ve smysluplnosti zadaných úkolů. Za to jsou také zodpovědní. Co si pod tím představit? Zjednodušeně to znamená odměňovat právě ty, kteří si to zaslouží, způsobem, který preferují.

Jedním z motivačních forem je v dnešní době dobrá atmosféra na pracovišti a zároveň i v týmu. Řada firem nyní investuje a zlepšuje pracovní prostředí pro své zaměstnance, vytváří na pracovištích různé zóny např. relaxační zóny, kde mohou zaměstnanci v průběhu dne opět načerpat energii, komunikační, kde se setkávají kolegové z různých oddělení, klidné pracovní zázemí atd., zkrátka aby se zaměstnanci cítili v pracovním prostředí příjemně.

Zmíním ale i jednu z těch nejjednodušších forem motivace a tou je pochvala. Nezapomínejme na ni, neměla by však být samozřejmostí. Měla by zaznít od manažera, když zaměstnanec podá nadstandardní výkon a je si toho sám dobře vědom. Zaměstnanec velmi ocení, když je manažer vnímavý a všímá si kvalitně odvedené práce. Pokud zaměstnanec odvádí pro firmu kvalitní a nadstandardní práci a chceme, aby i nadále dosahoval nadprůměrných výkonů, dejme mu určitou pravomoc. Tím bude zaměstnanec více spjatý s firmou a tím lépe pro ni bude i pracovat. Je proto dobré tyto pracovníky v rámci možností zapojit i do některých plánovacích či rozhodovacích procesů. Je důležité, aby firma nebo manažer takovým kolegům naslouchali a podporovali je v profesním i osobnostním rozvoji.

Co může manažer podpořit v týmu je určitě soudržnost, pozitivní nálada a lze ocenit tým třeba pozváním na večerní posezení s bowlingem. Těch možností, kam tým pozvat a jak kolegy ocenit je v dnešní době opravdu nespočet.

Co může firma v tomto směru rozhodně podpořit? Jsou to různé formy ocenění. Uvedu několik z nich, které fungují u nás. Naše vedení společnosti vždy jednou ročně na celofiremním novoročním setkání vyhlašuje a oceňuje ty nejlepší zaměstnance. Tento večer vždy bývá na velmi atraktivním a zajímavém místě s pestrým programem, aby touto formou společnost poděkovala všem zaměstnancům za kvalitní práci v uplynulém roce. Též již tradičně pořádáme letní setkání všech zaměstnanců, kde se nejen klábosí, ale i sportuje, relaxuje, tančí a věřte, že počet zájemců s každým rokem roste a účast je opravdu hojná. Velké oblibě se u nás na podzim též těší náš "Vitamínový balíček". Často totiž bývá motivací jen drobnost, dobrý nápad, který ať už jednotlivce nebo celek velmi potěší. Zkuste i v tomto směru popustit uzdu fantazii a být nápadití a kreativní.

Ochota zaměstnanců pak pracovat nad rámec svých povinností se tím opravdu výrazně zlepší. A loajalita zaměstnance, který vnímá, že jeho názor je slyšet a pracuje se s ním, je jednoznačně vyšší.

Naslouchejte tedy svým zaměstnancům, pečujte o ně a mějte s nimi i nadále trpělivost.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF

Michaela Karásková na toto téma: 

Jak motivovat zaměstnance, aby chodili do práce rádi, aby chodili do práce včas, aby pracovali rádi, aby měli rádi své kolegy... Zcela jistě byste na HR vymysleli soustu benefitů a výhod. Já se na to podívám z toho "soft" pohledu. Součástí našeho školení/tréninku pro střední management je i toto téma. Co vlastně za motivací vidíme my lektoři a koučové? Já i moji kolegové stále používáme teorii amerického psychologa Abrahama Maslowa. Možná už jste někde slyšeli o jeho "pyramidě".

Zkuste se někdy zamyslet nad svými podřízenými, možná i nadřízenými. Jak se chovají, když po nich "něco" chcete? Je jejich reakce stále stejná? Určitě není. Stejně tak, jako není stále stejná Vaše nálada.

Zcela jistě bude mnohem lepší komunikace, či chcete-li domluva, s člověkem, který je najedený než s tím, který má hlad. Jakmile se nají a napije, chce se cítit bezpečně. Takové prostředí je možné vytvořit právě benefity, jistotou zaměstnání, sem patří i strach. Strach z nejistoty. Tu, bohužel, může vytvářet mnoho faktorů, a proto by se měli manažeři o své zaměstnance zajímat, mluvit s nimi a vytvářet jim pocit bezpečí z jejich strany. Z komunikace o soukromí mohou mít také přehled o svých zaměstnancích, co se týče jejich partnerů, přátel, jejich vztahů s kolegy. Důležitý faktor pro spokojenost každého z nás.

Jakmile toto vše má manažer pod kontrolou a sleduje, zda jeho "lidi" mají splněno a jsou spokojeni v týmu, pak přichází uznání a pochvala. Děkujte. Každý den najděte něco malého, za co svému kolegovi poděkujete. Nebo pochvalte. Oblečení, účes, nové boty, nebo prostě jen tak použít větu: Dneska ti to moc sluší. To se najednou zvedne vlna nadmutých hrudníků!

"Nemám vždycky náladu," si teď řeknete. A já Vám na to odpovím: "Vy nemáte dnes náladu a zítra nemusíte mít pracovníka." Vzpomněla jsem si na jednu větu Jaromíra Duška: "Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu." Co bych k tomu dodala? Možná jen to, že můj svět v mojí hlavě je můj svět v mojí hlavě. Ten druhý vůbec neví, co mám v hlavě a proč se zrovna dneska tak mračím. Dávejte proto pozor na to, jakou myšlenkou se zrovna zabýváte, Váš obličej vyšle pravdivý odraz tomu druhému.

Je to náročné, toto všechno sledovat. Možná většinu z výše uvedených již dávno sledujete nevědomě. Na některou se však musíte více soustředit. Ale věřte mi, vyplatí se.

Motivace každého z nás je jedinečná v danou chvíli s danou potřebou. Nic nového, já vím. Pracujte s motivací vlastní a pak Vám půjde motivovat i ty druhé.

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, coach ICF 

Lenka Bláhová na toto téma: 

Téma motivace bez peněz a hned mi naskočí a Vás možná taky napadne: benefity, benefity, benefity. 

Je prima, když firmy řeší téma benefitů a je možno to brát jako nefinanční motivaci. Pokud ale máme na mysli motivaci opravdu bez peněz, tak moje zkušenost je, že motivace je o šéfech, 
o vedení firem jako takových a o jejich přístupu, o složení týmů, o zajímavosti obsahu práce,
o prostředí, ve kterém práci konáme, o vzdálenosti, kterou musíme zdolat a konat činnost. 

Jsou to vše propojené nádoby, souvislosti, které se vzájemně ovlivňují a de facto motivují zaměstnance i manažery. Už v minulém příspěvku jsem popisovala situace, které vycházely ze zpětné vazby. Z mého pohledu a mých praktických zkušeností má velký vliv v tomto tématu  motivace bez peněz chování a jednání. Opakuji se, ale hodně záleží, jestli se ve firmě hojně mezi všemi používá intenzivně poděkování, pozdravení, při požádáni umět poprosit, vyjít si vstříc, mít ohled na sebe navzájem, táhnout za jeden provaz. Pokud se vedoucí chová neadekvátně, při požádání neprosí a neděkuje, motivace je velmi ohrožena. 

Zažila jsem v roli personální manažerky, že mě zaměstnanci žádali, abych svého kolegu obchodního ředitele upozornila, že na pracovišti zdravíme a pánové, tedy i on, aby zdravili ženy, byť podřízené, první. V tom obchodním útvaru byla po krátkém čase vypjatá atmosféra, začaly se množit stížnosti, nespokojenost. Neplnila se obchodní čísla. Co myslíte, změnila by se atmosféra, pokud by ředitel změnil svůj přístup, způsob komunikace a choval se adekvátně?

Motivace z mého pohledu také velmi úzce souvisí se způsobem komunikace, se způsobem, jak se k sobě chováme navzájem. Osobně jsem získala zkušenost, že ve firmách jsou benefity brány jako samozřejmost, jsou v kurzu při náboru zaměstnanců, ale následně již nemají tu přidanou motivační hodnotu tak, jako motivace, která vychází z chování a jednání nejen manažerů, ale i všech zaměstnanců samotných. Motivace bez peněz to je de facto to, jaká kultura je znakem firmy, týmu a taky třeba státu, vlády. Někdy k motivaci stačí zajistit, aby zaměstnanci měli k dispozici třeba ve výrobě čisté záchody nebo uklizené šatny. K motivaci stačí i přístup, jak firma řeší krizové, nenadálé a rizikové situace - neteče voda, nejde elektřina, rozšířila se nakažlivá choroba, atd.  Ale to už je o zvládání krizových situací a o řízení v krizi. Přeji Vám, aby ve Vaší firmě převládala motivace bez peněz nad benefity anebo alespoň aby to bylo nerozhodně. Rozhodčími jste vy sami... Hodně štěstí!

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner   

 

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!