Mileniálové - Generace X, Y, Z

01.03.2020

Michaela Karásková na toto téma: 
S nastupující generací, narozenou po roce 2000, se pracovní prostředí mění a těchto změn si všichni jistě všímáme. Většina manažerů se snaží vnímat nové potřeby svých zaměstnanců, které se ne vždy ztotožňuji s potřebami "Boomrů" (tento výraz používá i můj 15letý syn). Mladí lidé přicházejí do zaměstnání s osobitým názorem, velkým sebevědomým a požadavky na větší osobní prostor. Nechtějí pracovat 12 hodin denně, tak jako to vidí u svých rodičů. Chtějí si užívat života, cestovat a nedělá jim problém měnit zaměstnání. Většina mladých lidí nechce pracovat rukama a vidí se do 2-5 let na manažerských pozicích. Při nástupu do zaměstnání hledají takové prostředí, které jim umožní využívat co nejvíce benefitů vč. telefonu, počítače, stravenek, home officů, atd. My "starší" říkáváme: "Chybí jim pokora a loajalita."

Myslím, že nová generace přinese změny na pracovní trh. Já osobně vnímám, že se mladí lidé méně bojí a jsou otevření v komunikaci. Toto nemusí vyhovovat starším generacím, které vyrůstaly za komunismu. Návyky, které si starší ročníky nesou z těchto dob, jsou především strach a uzavřenost. To my "Boomři" jsme učili a učíme "Mileniály" být sebevědomí a otevření. Mohou projevit názor a nastavit si svůj život tak, jak oni chtějí. Stále to vidím jako výhodu, i když mnoho zaměstnavatelů vnímá tyto vlastnosti spíše jako hrozbu.

Myslím si, že mladí lidé si budou vybírat takovou firemní kulturu, která jim bude vyhovovat. A já si myslím, že pokoru a loajalitu nebo, chcete-li "engagement" může v Mileniálech vychovat dobrý manažer v té správné firemní kultuře. Lidé zůstávají lidmi, jsou pořád různé typy s různými hodnotami, a proto ani já nechci mít předsudek o "Mileniálech". Jsou mladí, a i my se od nich můžeme ledaco naučit. A oni od nás, samozřejmě :-)

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, coach ICF 


Lenka Bláhová na toto téma: 

Když jsme zvažovaly další téma, o kterém budeme na našich stránkách psát a dohodly jsme se na tomto tématu, byla jsem přesvědčena, že budu muset hodně lovit ve svých pamětech, co za zkušenosti jsem zažila a prožila s generacemi X, Y a Z. Nevím, zda to považovat za výhodu nebo handicap, ale již mezi tato označení nejsem zařazena. Ale za dobu své působnosti v personalistice jsem se s těmito označeními setkala.

Ano doba se mění, vyvíjí, automatizuje. To, co zůstává, jsou lidé, zaměstnanci, pracovníci, kolegové, šéfové, manažeři, a tím, jak se mění trh práce, je zřejmé, a taky nutné, přizpůsobit se, brát v úvahu i spolupráci se zmíněnými skupinami, které se označují generace X, Y, Z. Ano, hledejme a tvořme varianty inzerátů, které osloví jednotlivé generace, ano, diskutujme a laďme personální procesy přijatelně pro tyto generace. Ano, podporujme manažery v jejich řízení a vedení a učme je styly řízení a vedení, delegování apod. přizpůsobit generačním rozdílům. Navrhujme varianty např. benefitů, které budou přijatelné pro generaci X, ale i pro generaci Z nebo dokonce již K. Rozmýšlejme a připravujme procesy s ohledem na tyto odlišnosti přístupu k práci, k možnostem home office, k možnostem pracovat na jiné straně zeměkoule. Ale vždy bychom měli mít na paměti, že cílem je dobře, profesionálně odvedená práce, zisk firmy a spokojenost klientů i akcionářů. A rozdílnost přístupu k práci, rozdílnost v generacích smazávejme tím, že budeme zjišťovat, komunikovat, ověřovat, navrhovat, a to vše aby, generace X, Y, Z ale i budoucí K byly důležitými při plnění pracovních povinností a tím i úspěchem firem. Příklad z praxe: pro generaci X byl přijatelný benefit příspěvek na penzijní připojištění, ale generace Y a Z tato varianta vůbec neoslovovala. Stačil průzkum spokojenosti a další rok se příspěvek poskytoval podle věku a generace Y a Z obdržela poukázky na využití ve fit centru, soláriu, do divadla, na plavání, apod. A stačilo vnímat, že ve firmě jsou generační rozdíly a přizpůsobit konkrétní benefit konkrétní věkové skupině. Ale to přece vy, personalisté, moc dobře víte a znáte. Tak hodně úspěchů i se zaměstnanci generace K.

 Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner 

Markéta Kamenářová na toto téma: 

Mileniálové je téma, se kterým se setkáváme nejen ve firmách, ale i v běžném životě. Otázek i diskuzí je mnoho. Jak s mileniály pracovat? Jak s nimi vycházet? Čím se od sebe liší? Co upřednostňují? Jak je podpořit? Atd. Tyto generace mají totiž různá očekávání, různý pohled na svět a též i svá specifika týkající se znalostí, hodnot, motivace. A proto je potřeba k těmto třem plnohodnotně pracujícím generacím přistupovat v dnešní době často individuálně. Hovořili jsme na toto téma s některými z vás při minulé kavárně a zaznělo zde mnoho užitečného. Dovolím si tedy jen krátce shrnout, jako inspiraci pro ostatní, některé společné postřehy k jednotlivým generacím.

Generace X (40 - 55 let). Charakteristické pro tyto zaměstnance je, že byli mezi prvními, kteří vyrůstali s technologiemi a byli součásti mnoha změn. Jsou více přizpůsobiví v práci, zároveň více nezávislí a vynalézaví. Velmi uznávají mentoring zkušenějších kolegů. Tato generace má ale i velmi podnikatelského ducha. Podle různých průzkumů je tato generace skupinou nejlepších zaměstnanců.

Generace Y (25- 40 let). Často vzbuzují dojem rozmazlenosti a neodpovědnosti. Mnohdy mají nereálná očekávání svého kariérního postupu. A chtějí vyšší životní úroveň a též rychle uspět. Tato generace je neustále propojená s technologiemi a tím i s okolním světem. Chtějí od zaměstnavatele více volného času oproti starším kolegům. Mizí však také ochota pracovat přesčas. Své peníze mají pouze jako prostředek a vkládají je hodně často do volnočasových aktivit. Zároveň ale kladou důraz u zaměstnavatele na dlouhodobé vzdělávání a smysluplnost práce a work-life balance. Změnu berou jako součást života.

Generace Z (cca 25 let a méně) - je to velmi mladá nastupující generace, u které se teprve sjednocují její charakteristické rysy. Co je u nich opravdu nosné, a to již od narození, jsou informační technologie a digitální svět. Neustálé vzájemné propojení a sdílení myšlenek, žijí ve velmi rychlém tempu.

Co je tedy společného nebo společným cílem? Pracujme s manažery tak, aby uměli správně řídit a podpořit své týmy s ohledem na generační rozdíly zaměstnanců. Využívejme životního nadhledu, nových technologií, starých dobrých zkušeností a velké energie mládí. Nezapomínejme na možnosti průzkumu spokojenosti ve firmách, kdy se dozvíme, co která generace preferuje a podpořme je tak, abychom měli spokojené zaměstnance. Snažme se ve firmách o otevřenou komunikaci, sdílení informací i přizpůsobení různých modelů chování a tím tak podporovat moderní firemní kulturu ve společnosti.

Přeji všem hodně úspěchů se zaměstnanci všech generací.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF  



 

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!