Kdo je HR v roce 2021

06.09.2021

Markéta Kamenářová na toto téma:
Vítáme Vás zpět po prázdninách a tentokrát bychom se s Vámi rády podělily o současné postřehy, jak se změnila práce personalistů za uplynulé roky. Předáváme Vám, i sobě navzájem, HR inspiraci od roku 2018 a za tu dobu se opravdu mnohé změnilo. Kdo je tedy současné HR?
Díky postupnému nárůstu nových technologií, ale i obecně změnám ve společnostech, a v neposlední řadě i celkové koronavirové situaci posledního roku, se změnila práce personalistů dost zásadně. Od náboru, přes on-boardingu, až po zaškolování zaměstnanců, se téměř vše přizpůsobilo online formě. Tento způsob je sice efektivnější, ale přesto je potřeba, aby se online forma kombinovala i s osobními setkáními. Stále častěji se také obracejí na personalisty manažeři, kteří ve spolupráci s nimi, chtějí pružněji reagovat na mnoho nových podnětů a změn. Personalisté jsou tak plně nápomocni při rozhodování manažerům, ale i managementu. Pomáhají zaměstnancům při řešení různých nestandardních situací a musí se rychle zorientovat, jak být nápomocni v týmech nebo jednotlivcům např. při zvládání covidu nebo nastavení work-live balance. Tím, že je již naprosto běžná práce z domova, personalisté připravují různé programy vzdělávání a školení nebo všechny formy hodnocení zaměstnanců též online. Ale doporučení a zpětná vazba v rámci osobního setkání jsou přínosnější. Budu se opakovat, ale stále platí: naslouchejte a podporujte své zaměstnance. Budujte a získávejte si postupně jejich důvěru, tím nejlépe pomáháte firmě k dalším úspěchům. Zdravou firmu totiž tvoří spokojení zaměstnanci.
Jak je vidět i nadále zůstává práce v HR velice pestrá, proto všem personalistům přeji především pevné zdraví a trpělivost se všemi novinkami, které nás jistě ještě v budoucnu čekají.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka Itego, coach ICF  

Michaela Karásková na toto téma:

V principu se HR oddělení v popisu činností určitě od roku 2018 nezměnilo. Prakticky však vnímám změnu především v souvislosti s pandemií, se kterou jsme se všichni potýkali, a ještě potýkat zcela jistě budeme. Zásadní změnu vnímám v prioritě, kterou HR a personální oddělení dostala ze strany vedení. Zástupci vedení, majitelé i jednatelé si v mnoha firmách uvědomili, že spolupráci s HR oddělení jim pomůže snadno a rychle komunikovat rozhodnutí a samotný výkon rozhodnutí může rychle zafungovat právě ruku v ruce s HR. Všimla jsem si, že pod tlakem mnohdy velice rychlých rozhodnutí, dostávala HR oddělení výkonnou pravomoc s plnou důvěrou. A to je možná ta změna, kterou vnímám nejvíce. Budu moc ráda, pokud ta důvěra zůstane. HR není pouze oddělení, které se zabývá náborem.  Všechny nástroje, které HR má k dispozici jsou užitečné a pokud fungují, skvěle se doplňují.  Stále si myslím, že by větší pozornost měla být zaměřena na funkci HR Business partnera. Některé firmy v tomto ohledu stále nemají jasno a je to škoda. 
Čeká nás všechny ještě náročné období, ale nyní jsme už mnohem více připraveni. HR ve všech svých rolích získalo praktické zkušenosti, a tak jak jsem měla možnost sledovat v různých společnostech, vedení bylo velice mile překvapeno, jak hladce vše proběhlo. Věřím, že HR i díky svým schopnostem získá do budoucna větší důvěru.

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach

Lenka Bláhová na toto téma:

Uplynuly roky 2018, 2019, 2020 a je září 2021. Kdo tedy je HR? Firmy mají nadále v organizačních strukturách personální oddělení nebo lidské zdroje nebo dokonce BP HR. Za celé uplynulé období se personalistika změnila v některých oblastech dost zásadně. Běžná je forma práce formou home office, běžné jsou změny v profesích. Personalisté řeší nové výzvy, jsou nápomocni při řešení zvládnutí covidu, řeší a navrhují vzdělávací postupy pro manažery. Vzdělávání se řeší zejména formou on-line.  Porady a konzultace jsou sice občas „face to face“, ale nejvíce on -line. Personalisté podporují a servisují manažery prostřednictvím nových technologií -video konference jsou samozřejmostí, nábor on-line formou video nahrávek je priorita, výběrová řízení jsou realizována prostřednictvím notebooků. Připravujeme a navrhujeme manažerům, jak mají zrealizovat proces hodnocení formou videohovorů, zajišťujeme vzdělávací akce zaměřené na využívání nových technologií. Pro manažery vzdělávací firmy realizují kurzy a podklady formou online výuky. Technologie hrají prim. Je to nutnost, ale pokud můžeme upřednostňujeme a potřebujeme osobní kontakt, samozřejmě za dodržování všech hygienických opatření.
Takže v roce 2021 HR pracuje, podporuje a servisuje prostřednictvím nových technologií a prioritně stále to jsou lidé v HR, kteří umí manažerům poradit, podpořit je v práci s lidmi, zajišťovat pro ně postupy a pomáhat jim, aby firma byla úspěšná, ale ze všeho nejvíc si budují důvěru svých vedoucích. Ti se s nimi nadále radí, i když postupy jsou více méně řešeny inovativně s on-line prostředí. Hodně zdaru v této době i do dalších let.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!