HR Business Partner

03.03.2019

Lenka Bláhová na toto téma:  
Z mé zkušenosti personalistky nebo-li HR je business partnerství především vzájemná důvěra, podpora a servis pro všechny vedoucí ve firmách a společnostech. V 90. letech minulého století to bylo něco jako sci-fi v personalistice. Postupem času a zejména účastí na poradách, rozhodnutích a strategiích firmy, jsem problematiku business partnerství vnímala pozitivně. Moje praxe byla partnerstvím se svými kolegy, manažery ve firmě a úzce jsem s nimi spolupracovala. Možná, že oni to tak úplně nevnímali, že se jedná o partnerství, ale pozná se to velmi dobře na tom, jak vás personalisty a HR vnímají a uznávají vaši kolegové manažeři. Co je ale důležité, aby business partnerství v HR fungovalo, musí se personalisté seznámit velmi dobře s firmou, s její strategií, jejími procesy, s činností a potřebami z hlediska HR. To vše je důležité, ale z mé zkušenosti na prvním místě je být důvěryhodným odborníkem. Důvěru je potřeba si vybudovat, mít odborné znalosti a dovednosti v personalistice a dokázat je s manažery uplatnit pro firmu a její výsledky. Aby HR business partnerství dobře fungovalo, je třeba i v rámci HR mít vzájemný respekt mezi pracovníky personálních útvarů a také vybudovaný respekt s manažery firmy. Teď si hodně z vás řekne, že hlavně potřebují, aby byly vyhotoveny dobře podklady a včas, a aby nebyly z toho problémy a co mi personální do toho bude mluvit. A kámen úrazu je, že je ještě mnoho firem v naší malé české kotlině, jsou personalisté bráni jako vykonavatelé a ne partneři.

Co s tím, personalisté?

Zkuste se profesně vzdělávat, mluvit se svými kolegy a dávat jim na výběr řešení, navrhovat postupy a procesy, které je nebudou zatěžovat, ale pomohou jim poznat jak na to. Učte své kolegy jak motivovat, děkovat, chválit, vytýkat, měnit odměňování, hledat jiné a třeba i netradiční postupy. Připravujte pro ně podklady bez chyb a rychle, držte vše v souladu se zákony a buďte pro ně oporou. Budujte a získávejte si důvěru manažerů ve vaší firmě, buďte profesionálové, kteří jsou podporou pro vedení firmy. A postupně se stanete partnerem a možná i HR business partnerem.

Co s tím, manažeři?

Zkuste vnímat personalisty nejen jako administrativu, ale zkuste s nimi diskutovat i o strategii, o změně výroby, o potřebách svých podřízených. Žádejte je, aby byli na vašich poradách, aby vás informovali o změnách v legislativě, aby ve spolupráci s vámi připravili zpětné vazby z pracovišť, aby vám připravili jednoduchý a vypovídající proces hodnocení, který vám pomůže rozvíjet vaše podřízené. Vídejte se s nimi alespoň jednou týdně, změny, které chcete realizovat prodiskutujte s nimi. Vyžadujte od nich jejich názor na změny a třeba i na zpětnou vazbu na sebe. Zkuste to a začnete být partneři, možná i business.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner 

Michaela Karásková na toto téma:   

"Jsem tvůj partner", věta, která se zdá být z mnoha úhlů pohledu zavazující. Být partnerem je závazek a zároveň nekonečná práce na vztahu. Nechci v žádném případě zabíhat do soukromého života a tak se pojďme podívat na partnerství v HR.

HR business partner je možná ta nejvyšší pozice, kterou ve firmě jako HR či personalista lze dosáhnout. Za touto pozicí je také vyšší zodpovědnost. Nedávno jsem četla charakteristiku této pozice na jednom kariérním serveru: Úkolem HR business partnera je například vytvářet koncepce v oblasti vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců, spolupracovat s managementem společnosti při řešení personálních otázek. Další náplní je získávání, nábor a uvedení nových pracovníků a odpovědnost za dodržování pracovně právní legislativy.

A protože partnerství je vztah, pak i HR by mělo mít partnery. Kdo je vlastně tím partnerem pro HR? Především by to měl být generální ředitel. Nejvyšší představitel firmy má za své partnery všechny ředitele odborů jako je finanční, obchodní, zákaznický, logistiky, marketingu a samozřejmě HR. Avšak, pozor, milí jednatelé a majitelé firem, zaměstnanci jsou velmi pozorní a lehce se stane, že si všimnou, že jste v "intenzivnějším" vztahu s finančním nebo obchodním ředitelem ;-) Proto je velice důležité, aby setkání byla v jedné linii stejná. Opět jsme u otevřené komunikace a upřímnosti mezi partnery.

Role HR business partnera je stále aktivní. Stejně jako ostatní odbory, musí předkládat návrhy na větší efektivitu zaměstnanců. I HR se musí umět "prodat", i když je to nelehká role. Přeci jen práce s lidmi se dá jen těžko měřit. Nevzdávejte roli partnera v HR, nevzdávejte otevřenou komunikaci a nevzdávejte prosazování HR procesů, které jsou lety prověřené a přínosem pro firmu i pro Vaše zaměstnance. Jako každý vztah, i ten HR, bude procházet fázemi poznávání, ale jakmile přijde důvěra a respekt, pak už je vlastně vyhráno :-)

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, coach ICF

Markéta Kamenářová na toto téma: 

HR business partnerství (BP) je celkem specifická a rozsáhlá oblast. Pokud si management společnosti začne pohrávat s myšlenkou zavedení modelu HR BP, je nezbytné na začátku takového rozhodnutí zvážit, zda je na takový krok společnost dostatečně zralá. Mezi klíčové faktory totiž patří i velikost nebo regionální rozložení společnosti. Pokud si vyhodnotíte, že zavedení takového modelu je tou správnou cestou, pak je potřeba k němu přistupovat jako ke každé jiné změně a být připraveni na mnohdy dlouhou a trnitou cestu. Sama jsem si prošla zkušeností se zaváděním HR BP, a to v době mého dlouholetého působení ve společnosti SAP ČR. A věřte, že bylo dlouho a stále co vylepšovat. Je důležité si definovat, co všechno má role HR Business Partnera splňovat. Role HR Business Partnera by neměla být vnímána pouze jako sexy název pro personalistu. Jeho rolí rozhodně není přenášet pouze zprávy mezi HR a managementem.

Obecně stojí business partnerství na několika klíčových bodech. Důležité je pochopit, na jakých principech funguje společnost a co je jejím cílem. Jako primární je nezbytná znalost businessu, s tím je spojená dobrá kvalita vztahů a neméně důležitá je i víra v tzv. strategické partnerství. Co je tedy podstatou konceptu HR business partnerství? O čem business partnerství skutečně bývá, když je opravdu ve společnosti chtěné?

Zmíním zde jen krátký výčet činností nebo oblastí, které by měly být HR BP blízké a zároveň součástí jeho role.

HR Business Partner totiž neovlivňuje výsledky společnosti přímo pomocí čísel, ale využitím a rozvojem potenciálu lidí, kteří ta čísla tvoří. Co to v praxi znamená? HR BP spolupracuje s liniovými manažery a poskytuje jim často pohled z jiné perspektivy, který sami manažeři ne vždy vidí. Obsazuje kandidáty do klíčových rolí, podílí se na řízení výkonu zaměstnanců a je proaktivní ve zjišťování potřeb svěřené části firmy. Dále pracuje s talenty, také podporuje zvyšování angažovanosti zaměstnanců a spolupodílí se na nastavování efektivních postupů a procesů. Zná role svých interních klientů, principy fungování své firmy, též hlavní konkurenty i zákazníky. Je často i lídrem, který ve firmě vytváří schopnost soustředit pozornost na klíčová řešení a tvoří a realizuje firemní HR strategii. Významným bodem je budování si oboustranné důvěry a respektu ve vztazích business partnerů a manažerů. Je to opravdu ta nejsložitější, ale zároveň nejúčinnější cesta k úspěšnému působení na této pozici.

Zvažujete-li ve vaší společnosti takovou změnu fungování, přeji Vám, aby se stala nejen inspirací, ale přinesla vám do Vaší společnosti dostatek užitku.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF  
3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!