Home office

04.05.2020

Lenka Bláhová na toto téma: 
Před několika lety téma, kterým jsme se my personalisté a následně manažeři zabývaly jako alternativou benefitů a výrazným motivačním prvkem a nástrojem. Ještě v loňském roce variantu home office požadovali a brali jako výhodnou alternativu zejména zaměstnanci. Sami manažeři tuto variantu pracovní činnosti nevyhledávali. Proč?

Home office klade nároky na způsob vedení a řízení a je odlišný od zaběhnutých stylů řízení. Manažeři, kteří už tuto skutečnost a zdatnost zvládají a mají vyzkoušenou, potvrdí, že vyžaduje jiný přístup jak v komunikaci, tak zadávání a kontrole úkolů i v podmínkách standardních procesů a postupů. A zaměstnanci i manažeři, kteří již pracovali v systému home office potvrdí, že má své výhody i nevýhody. A co se nestalo: během 3 měsíců letošního roku zjišťují firmy, společnosti, podniky a jejich manažeři že "práce z domova" je možná, a v době pandemie je i nezbytností a nutností, a dokonce žádoucí ze stran firem, podniků, společností.

A co my personalisté? Jaká je naše role při tomto způsobu pracovní činnosti? Co je nutné určitě zajistit, je zapracování do pracovní smlouvy. A naší další rolí je zajistit vzdělávací aktivity (školení, workshopy, semináře) na téma home office. Je třeba proškolit manažery, jak změnit způsob vedení a řízení lidí. V čem je ta změna, jak postupovat v delegování, zastupování, v komunikaci. Toto vše proto, aby vzali v úvahu odlišnosti a zdokonalení manažerských dovednosti, i když se to některým jeví jako naprostá zbytečnost, že? Anebo naopak zjišťují, jak je to jiné a náročné!

A zaměstnanci: i oni by měli absolvovat proškolení, jak se popasovat s home office, i když se jim to v první chvíli zdá jako prima varianta. Měli by být vybaveni informacemi, které jim pomohou překonat nástrahy home office. A tento postup pomůže firmám, společnostem, podnikům odladit nesrovnalosti, pochybnosti a vyladit i propojení přes komunikační kanály a formy spolupráce.

A role nás personalistů - diskutujte s manažery, ptejte se, navrhujte, plánujte a organizujte a tím budete i vy účinným nástrojem, jak využít nový způsob pracovní činnosti jakou je home office. Hodně zdaru a zdraví!

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

Michaela Karásková na toto téma:

Dovolím si tvrdit, že poslední měsíc si téměř každý z nás vyzkoušel, jaké to je pracovat z domu. A to i více dní za sebou. Najednou jsme se nemuseli obléknout a cestovat do kanceláří. 

Já osobně jsem práci z domu zažila celé dva roky. Měla jsem dvě malé děti, které chodily "naštěstí" do školky. Z počátku jsem si práci z domova užívala. Nikam jsem nespěchala, a v klidu jsem si, v domácím oděvu, sedala k počítači na gauč u televize. Po čase jsem si všimla, že se mi velmi často stává, že se mi nechce věnovat se práci. Také jsem si uvědomila, že při práci z domova mám rušivé elementy, které odvádějí moji pozornost. Většinu z nich tvoří domácí práce. Když jsem byla doma, zvládla jsem během pracovní doby ještě umýt nádobí, pustit pračku, vyluxovat, pověsit prádlo a uvařit. 

Zjistila jsem, že si musím nastavit režim, tak jako bych do práce dojížděla. Každé ráno jsem se tedy oblékla do práce, nalíčila jsem se, odvezla děti do školky a doma jsem si zařídila svůj vlastní pracovní koutek. Stůl a počítač. Když jsem začala opět chodit do práce (k mému stolu v ložnici), musela jsem vyřešit "rušiče" v podobě domácích prací. Rozhodla jsem se, že budu pracovat vždy v časových úsecích. Měla jsem vždy přestávky a hodinu na oběd. Domácí práce odložila na odpoledne nebo je stihla v pauze. Přesto to bylo hodně náročné a začalo vše fungovat až po čase. Já sama jsem věnovala dodržení tohoto režimu velkou dávku energie a sebedisciplíny. 

Dnešní home office je pro mě malinko jiný. Většina s vás má doma i manžele, partnery, děti. Já jsem "korona home office" zahájila rozhovorem s celou rodinou o formě našeho nového soužití. Vlastně jsme nastavovali role, pracovní doby, režim, přestávky, čas na oběd, formu komunikace...  První dny byly zajímavé a zdálo se, že musíme leccos "doladit". Nakonec i děti však porozuměly režimu, který jsme společně upravovali a ladili. Zdálo se mi, že především děti uklidnilo, že vědí, pracuji od - do a od - do se jim budu věnovat. 

Věřím, že doba je nyní náročná pro všechny z nás, a proto držím palce v nastavení Vašeho home office režimu. "Komunikujte a laďte".

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, coach ICF

Markéta Kamenářová na toto téma:

Vrátím-li se do nedávné minulosti, již několik let se rozvíjely alternativní formy zaměstnání a stávaly a stávají se tak součástí pracovního trhu. Mnoho firem už nabízí svým zaměstnancům možnost práce z domova, aby tak část své pracovní doby trávili v místě, které jim vyhovuje a které si sami vyberou. Ať už je to doma nebo na chalupě. Velká míra svobody a zároveň lepší skloubení pracovního a soukromého života, však klade na zaměstnance mnohem větší nároky, které se týkají jejich zodpovědnosti a jejich vlastního Time managementu. Většina z nás již máme s touto formou nějaké zkušenosti, a proto i pro ostatní, kteří zvažujete zavedení možnosti HO pro vaše zaměstnance, zde zmíním několik bodů, a těmi jsou nejen výhody, ale zároveň i nevýhody práce z domova.

Výhody

 • Uspořený čas za cestu do i ze zaměstnání
 • Uspoření nákladů na dojíždění
 • Volnost ve výběru místa, odkud budu pracovat
 • Svobodné nakládání s časem
 • Možnosti uplatnění pro ženy na mateřské/rodičovské dovolené, studenty
 • Významná úspora nákladů za provoz kanceláří pro zaměstnavatele

Nevýhody

 • Nutnost vhodného pracovního prostředí (možná částečná vstupní investice do odpovídajícího vybavení)
 • Vysoký nárok na správnou organizaci času a dodržování jasného řádu
 • Vysoké nároky na sebekázeň a plánování
 • Omezený osobní kontakt a komunikace s ostatními kolegy
 • Ztížená kontrola nad výkonem práce zaměstnance

Na co nezapomínat

 • Na zdravé sezení u počítače
 • Na udržení příjemného vzhledu, i když se nacházíte v domácím prostředí
 • Na dostatek pohybu a zdravou stravu

Podtrženo a sečteno - práce z domova nám všem, kde to profese dovoluje, opravdu nabízí nesporné výhody, a to významně přispívá k stále většímu rozšiřování tohoto fenoménu dnešní doby. Nicméně jak jsem uvedla, toto všechno s sebou nese i jisté nevýhody, s nimiž je nutné se naučit pracovat. Přeji všem nyní hlavně pevné zdraví a ať se vše daří, ať již pracujeme odkudkoliv: z kanceláře nebo home office.

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF  


3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!