Hodnocení zaměstnanců v době Covidu

04.01.2021

Markéta Kamenářová na toto téma:  
Vítáme vás v novém roce s přáním všeho nejlepšího, a hlavně pevného zdraví. Jsme tu opět pro vás s dalšími HR inspiracemi a dnešní článek jsme se rozhodly věnovat krátkému nahlédnutí do oblasti hodnocení zaměstnanců. V době Covidu se nás všech dotýká mnoho změn, vznikají nové formy a postupy, a to se týká i hodnocení zaměstnanců. Uplynulý rok byl velice obtížný a náročný pro všechny. Po většinu roku mnoho z nás pracovalo z home office. Porady, meetingy, školení a plnění dalších úkolů probíhalo vzdáleně, např. formou MS Teams nebo telefonátů. Náročnější bylo pro manažery i vzdálené řízení týmů a kontrola výkonnosti zaměstnanců. Zaměstnanci a vaši podřízení v této nelehké době velice intenzivně vnímají, jak se jim vy, manažeři, věnujete, a jak s nimi dál pracujete. Proto včas naplánujte roční hodnocení se zaměstnanci za uplynulý rok, ať již formou osobního setkání nebo vzdáleně. Věnujte jim, prosím, dostatek svého času, naslouchejte jim, vyzdvihněte jejich úspěchy, možnosti profesního růstu a poskytněte jim ucelenou zpětnou vazbu a zároveň nabídněte i podporu. 

Hodnocení zaměstnanců by mělo vždy zahrnovat:

  • Kvalifikaci a odbornost
  • Výkonnost a kvalitu práce
  • Charakterové vlastnosti

Výstupem by pak mělo být stanovení akčního plánu a podpora zaměstnance v dalším rozvoji a vzdělávání, aby vše navazovalo na neustále se měnící potřeby firmy.

Věřím, že všechny nestandardní a nové úkoly i postupy zvládneme a pro všechny z nás bude rok 2021 lepší a zdravější a plný nových poznatků, o které se snad již v dohledné době budeme moci podělit při společných osobních setkáních u Míši v inspirativní kavárně.

Markéta Kamenářová, HR konzultant, HR manažer, coach ICF   


Michaela Karásková na toto téma:  

Hodnocení zaměstnanců je nutné nepodcenit ani v době Covidu. V čem může být jiné? Určitě v tom, že se mnoho manažerů nemá možnost sejít se svými podřízenými osobně. Opět musí využít ve většině případů on-line prostředí. Za mě je nejdůležitější správná komunikace procesu směrem do firmy. Je nutné, aby všichni věděli, jak bude hodnocení probíhat. Zda bude elektronicky nebo si budou muset vedoucí formuláře vytisknout. Určitě nezapomeňte celý proces zaměstnancům připomenout. Stejně jako termíny odevzdání a také smysl celého procesu. Nezapomeňte, aby hodnocení podpořil ředitel či majitel společnosti. I on musí být přesvědčen o přínosech tohoto procesu.

Jedním z nejpodstatnějších přínosů je vůbec samotné setkání manažera se svým podřízeným. I když si manažer myslí, že se svým týmem hovoří stále a má pravidelné porady, hodnocení je zcela jiná forma komunikace. Pokud je vše správně nastaveno, každý zaměstnanec tento rozhovor zcela jistě uvítá.

Manažeři, při přípravě na on-line hodnocení nezapomeňte, že je nutné se na rozhovor připravit. Vyčlenit si dostatek času, aby měl Váš kolega pocit, že se mu plně věnujete. Den dopředu si projděte loňský pohovor, projděte si otázky, nalaďte se na právě toho kolegu, se kterým budete rozhovor vést a připravte si dopředu takový prostor, kde Vás nebude nikdo rušit.

Připravte pohovor pro sebe i pro svého člena týmu. Domluvte s ním termín i čas a věnujte maximum energie tomu, abyste termín nepřesouvali nebo nerušili. Budujete tím důvěru. Začněte neformálně a nechte mluvit "hodnoceného". Na úvod není žádnou ostudou sdělit, že i Vám je nepříjemné, že se nemůžete sejít osobně, ale že věříte, že to společně zvládnete. Nezapomeňte ocenit a pochválit za vše, co v předchozím období pro firmu i pro tým jako jednotlivec udělal. Nic nezkazíte ani otázkou na sebehodnocení, např. "Co vy byste na sobě nejvíc ocenil" nebo "Jak byste Vy ohodnotil Váš přínos pro tým". Používejte otevřené otázky a pokud uslyšíte informaci či sdělení, které jste nečekali, nesnažte se situaci vyřešit na místě. Právě v této době stále více lidí věnuje energii do osobních záležitostí, buďte proto tolerantní.

Při komunikaci on-line je také nutný oční kontakt. Je však jiný. Dívejte se do kamery, aby měl kolega pocit, že mu věnujete pozornost. Je to těžké, ale získáte tím větší důvěru.

Určitě mějte na PC otevřené ty soubory, které potřebujete pro tento rozhovor. Vypněte si prohlížeč na mail i jiné komunikační kanály, které se netýkají hodnotícího rozhovoru. Koncentrace je velice důležitá pro proudění komunikace správným směrem.

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach

Lenka Bláhová na toto téma: 
Vstoupili jsme do roku 2021 a doufáme že, bude lepší, zdravější a pro nás příjemnější, než byl ten minulý. 

Tato doba je pro nás všechny nezvyklá, stále jiná a zdá se, že ještě dlouho potrvá. Z mého pohledu se ale musíme popasovat s personálními procesy i když jsou jinak realizovány a jinak reálně proveditelné. Jedním z nich je hodnocení zaměstnanců. Pracovali jsme povětšinou formou home office, kontrolovali jsme, zadávali úkoly a řešili hodně pracovních záležitostí on-line. Málo jsme se setkávali, hodně telefonovali, sdíleli videa, řešili pracovní úkoly přes např. Microsoft Teams atd. 

Můžeme se tedy popasovat i s procesem hodnocení zaměstnanců? Určitě můžeme! Vy všichni, kdo máte podřízené, i třeba jen jednoho nebo dva, prosím sjednejte si setkání. A je jedno, jestli bude on-line nebo při dvoumetrovém odstupu. Víc, než v jiné době prosím proberte úspěchy, neúspěchy, buďte více optimističtí, vyzdvihněte klady a úspěchy, které vaši podřízení zvládli a rozeberte možnosti, jak se zlepšit, a to zejména že nabídnete podporu, pomoc. Komunikujte prosím velmi intenzivně se svými podřízenými kolegy a ptejte se na jejich osobní radosti a strasti. To vše bude inspirace a pomáhat při dalším zvládání úkolů v nelehkém roce 2021 i když si všichni přejeme, aby byl zase "normální". Moje doporučení k vám plyne ze zkušeností a ověření si, že každý, kdo je řízen, očekává zpětnou vazbu na svoji práci a pracovní výsledky. A to očekávání vy, manažeři, vedoucí, TOP vedení, všichni, můžete zrealizovat a nevynechat ani za rok 2020. 

Přeji vám všem pevné zdraví, štěstí a radost v lepším roce 2021. A pokud se váš nadřízený nebude odhodlávat to učinit, řekněte si o hodnocení za rok 2020 sami. Přeji vám k tomu odvahu.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner      

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!