Firemní kultura

06.10.2021

Lenka Bláhová na toto téma:
V roce 2018 jsem psala o firemní kultuře zejména z pohledu manažerů a zaměstnanců. Období pandemie jednoznačně ovlivnilo firemní kulturu. Jak mohou personalisté ovlivňovat, měnit a nastavovat firemní kulturu v dnešní době? V čem a jak mohou působit a působili personalisté? Určitě prokazovali rychlost a organizační dovednosti při řešení situací spojených s prací z domova. A tyto situace řešily firmy působící na trhu dlouhodobě i firmy akční a progresivní. Změna byla vyvolána situacemi, které bylo třeba řešit rychle, nově a za pomoci využívání nových technologií, na které ani personalisté, natož vedení firem nebylo připraveno.
Ale znovu se potvrdilo: firemní kulturu netvoří jen manažeři, tvoří ji všichni zaměstnanci a propojení mezi vedením a zaměstnanci jednoznačně podporují personalisté. A co víc? Nastavují standardy postupů personálních procesů v nových situacích. Ať už "jenom" administrativně, což v očích manažerů není vždy priorita. Anebo jako HRBP realizovali za pomoci nových technologií postupy ve vzdělávání, při náborech, v komunikaci, v poskytování zpětné vazby atd. Připravovali nové standardy pro manažery i pro zaměstnance a tím, ať chceme nebo ne, ovlivňovali a ovlivňují velkým dílem změnu firemní kultury. Personalisté byli u toho, když se v době pandemie měnila firemní kultura, byli součástí a někdy i významným nositelem těchto změn. Podporovali a organizovali jak manažery, tak zaměstnance v nových postupech, které si vyžádala nelehká doba dvou let.  Přeji hodně zdaru do další práce profesionálům v personalistice.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

Michaela Karásková na toto téma:

Když jsem psala o firemní kultuře v roce 2018 přemýšlela jsem nad tím, jak na mě působí společnost ve chvíli, kdy do ní přicházím jako externí dodavatel. Ráda bych se dnes podívala na firemní kulturu očima externisty a nechala Vám zde můj nový pohled, ve kterém především vnímám změny. 

Všichni jsme zvládli neskutečně náročné období a vedení mnoha firem využívá nyní ten prostor mezi "vydechnutím" a "nadechnutím". Využívá ho k analýzám, hodnocením a pohledům dovnitř do firmy. Některé firmy začínají právě u otázky: "Jaká je nyní naše firemní kultura?" 

Doba "Covidová" způsobila změny, a to především v přístupu k lidem, a to má zcela jistě dopad na firemní kulturu. Pokud na začátku roku 2019 nebyla Vaše firemní kultura uchopená a pochopená Vašimi lidmi, pak se může stát, že na konci roku 2021 se Vám firma může personálně rozpadnout.
A jak můžete nastavit firemní kulturu? Začněte hodnotami, posláním a vizí. Možná je letos čas zamyslet se nad tím, jak to máte u Vás. A prosím, abyste se nezamýšleli jen tam nahoře. Firemní kulturu tvoří všichni zaměstnanci. Tvořte a budujte ji všichni dohromady. Nedávno mě velice potěšil e-mail od jednoho z klientů, který dokonce tvoří týmové hodnoty. Skvěle! A není to zrovna malá firma, je to jedna z korporátních, a přesto to jde. Zdravou firemní kulturu totiž vytvoříte všichni společně. Nezapomínejte ani na ty, kteří nejsou až tak výrazní a možná se nyní v tom on-line světě někde zapomněli. Držím Vám všem palce, aby Vaše firemní kultura byla zdravá a všichni věděli, jaké má pro ně i pro Vaše zákazníky hodnoty.

Michaela Karásková - HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach ICF

Markéta Kamenářová na toto téma:

Rády bychom si v dnešní inspiraci po pár letech opět připomněly téma firemní kultura. Vnímáte, že by se nějak změnila firemní kultura ve vaší společnosti? Měla nebo má na to nějaký vliv doba covidu? 

Shodneme se, že firemní kultura stále zůstává specifickou pro každou firmu. Ve svém okolí vnímám, že významnou roli dnes má firemní kultura i při výběru zaměstnání. Po době covidové se například uchazeči i zaměstnanci více zajímají o různé možnosti způsobu vykonávání jejich práce, ale i jak se k zaměstnancům přistupuje. Stále více zaznívá, že je velmi ceněná osobní svoboda. Pokud jsou k tomu i rozumně dodržována pravidla, často tento způsob vede k větší proaktivitě zaměstnanců a stává se i pracovním motivačním prvkem. Může to zároveň vést i ke snížení fluktuace ve firmě. Preferenci získávají společnosti s dynamickou kulturou. Pokud je firemní kultura vhodně nastavena a k tomu všemu může významně přispět i marketingová komunikace, je pak vidět i jak firma a zaměstnanci působí navenek, jaké hodnoty sdílí většina zaměstnanců, jaké jsou vztahy na pracovišti atd. Co tedy firemní kultura může dávat firmě? Jedním slovem správnou identitu a mnohdy konkurenční výhodu. Má-li firma k tomu i dobrou pověst, určitě se vám bude hlásit mnohem více kandidátů. A ti vybraní dobře zapadnou do týmu, celé struktury firmy i firemní kultury. Ať se vám v oblasti vylepšování vaší firemní kultury daří.  

Markéta Kamenářová, personální ředitelka StringData, coach ICF  
3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!