Diverzita a společenská zodpovědnost

06.05.2022

Michaela Karásková na toto téma:
Společnost jako taková se vyvíjí a začíná cítit potřeby sociální zodpovědnosti. Diverzita je téma, které je otevřeno k diskuzi u mnoha firem již mnoho let. Nicméně stále zde v Čechách cítím určitou ostražitost narušovat zajeté zvyky. Některé firmy, i přes veškerou snahu, stále nedokázaly zakomponovat smysl různorodosti do svých firemních hodnot.

Vnímám, že poslední dobou přichází větší tlak především od zahraničních majitelů, "korporátů", a začíná být nutné, aby se firemní kultury zamyslely nad tím, jak diverzitu pojmout, kde začít, jak vše správně komunikovat.

Zcela určitě je to běh na dlouhou trať. Zásadním krokem je osvěta a vysvětlování. Pokud chcete, aby ve Vašem firemním prostředí naprosto přirozeně fungovala holka po škole s paní v důchodu, Váš "Ajťák" byl gay a práci z domova naprosto s přehledem zvládl kluk na vozíčku, pak musíte začít jinak přemýšlet (v této modelové situaci pracuji s předpokladem, že tito lidé jsou ke své práci dostatečně vhodní především po odborné stránce).

Navíc my všichni máme v sobě spoustu bariér a předsudků. Někteří mají prostě jen strach ze změny a někteří mají strach z toho, že někdo je "jiný".

Osobně mám zkušenost se zaměstnáváním lidi s postižením. Již druhým rokem působím v projektu OKROK (www.okrok.eu), který se zaměřuje na zaměstnávání invalidních lidí na otevřeném trhu práce. Jsem přesvědčená, že pokud se správně nastaví komunikační strategie, provedou se seznamovací workshopy, tak aby se všichni ujistili, že není čeho se bát, pak může být i hendikepovaný kolega velkým přínosem i výkonnostně. A jak ošetřit zákulisní šikanu? To vlastně nevím... Vím jen, že když chce vedení, když chce ředitel, když chce manažer, tak už jde všechno lehce.

Věřím v to, že diverzita nám pomáhá vidět jiné pohledy na sebe, na svět a posouvá nás jako celek právě ke společenské zodpovědnosti. Těším se, že společnost dojde k tomuto poznání a najde si v něm další přínosy pro sebe sama.

Michaela Karásková - ACC Coach, lektorka, externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko

Lenka Bláhová na toto téma:

Jak mohou personalisté ovlivnit téma diverzity ve firmách a společnostech? Z mé zkušenosti mohu říci, že různorodost obsazenosti pozic a úspěšnost souvisí s variabilností ve složení týmů. Je velmi přínosné, pokud při náboru a výběru personalisté podporují manažery v členitosti složení týmů z hlediska nejen odborných znalostí, ale také z hlediska věku a zkušeností z jiné kultury. Tato různorodost, důležitá při předávání zkušeností, podporuje kreativitu při řešení úkolů, a tím jsou firmy úspěšnější na trhu práce.

Manažeři, kteří osvíceně řídí tým z hlediska diverzity a jejichž týmy jsou sestaveny nejen z mladých zaměstnanců, ale i těch zkušených věkem a s dlouhodobou praxí, jsou jednoznačně úspěšnější při vedení a řízení. V jejich týmech jsou zastoupeni jak muži, tak ženy. V jejich týmech najdeme zástupce nejen různých věkových skupin, ale i zaměstnance pracující na zkrácené úvazky. Všechny tyto varianty se osvědčují a pomáhají celkově být firmám konkurence schopné a úspěšné.

Doba pandemie i současná nelehká doba jednoznačně prokázala a ukazuje na změnu přístupu firem k zaměstnávání jak cizinců, tak ve využívání zkrácených úvazků a k řešení práce z domova. Sama ze zkušeností vím, že zaměstnávání matek na zkrácený úvazek v době rodičovské dovolené je velkým přínosem pro kvalitní plnění úkolů. A zaměstnanci, kteří dál pracují po nároku na důchod, jsou zdrojem zkušeností a udržení know-how.

V současné nelehké době se také projevuje velmi pozitivní přístup k přijímaní zaměstnanců - cizinců.

Personalisté, podporujte, vysvětlujte a vyhodnocujte přínosy využívání diverzity. Je tím částečně naplněna i společenská odpovědnost firmy. Bude to pro vás známka úspěšnosti na trhu práce.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

Markéta Kamenářová na toto téma:

V současnosti se stále častěji setkáváme s názorem, že firmy diverzitu spíše podporují. S rostoucí konkurencí a rychlostí změn musí být firmy inovativní, chtějí-li si vytvořit konkurenční výhodu. Nejvíce si pochvalují, jak je různorodost v týmu velmi důležitá pro vyváženost a zdravý vývoj celé organizace.  Docílí-li se toho, že rozdílné osobnosti se respektují, dokážou pak řešit jakýkoliv úkol lépe než skupina lidí, která je podobně smýšlející. Rozmanitost se stává hnací sílou inovací, a to v konečném výsledku může přinášet dlouhodobě i ekonomickou výhodu. Společnosti jsou si navíc vědomy nedostatku vhodných uchazečů na trhu. Na základě diverzity se otevírají novým možnostem, a to vede k přizpůsobení pracovních pozic např. pro čerstvé absolventy, lidi starší 50 let nebo ženy, které nastupují po mateřské dovolené atd. 

Jaké výhody tedy diverzita firmě přináší? Kreativitu – pestrost – otevřenost - inovaci. 

Kreativita – firmy tak mohou využít ve svůj prospěch získávání rozmanitějších znalostí a kvalifikace.

Pestrost – znamená větší pestrost názorů, různé styly práce a řízení.

Otevřenost– překonání hranic běžného myšlení a pohled různých odborných, kulturních a jiných oblastí.

Inovace - čím flexibilnější, tím inovativnější bude váš tým, a to vám v konečném  výsledku zase poskytne konkurenční výhodu.

A neposlední řadě podporováním rovných příležitostí pro všechny posílíte též značku zaměstnavatele, která vám umožní přilákat širší škálu talentů. Ty je potřeba si pak dále hýčkat.  

Markéta Kamenářová, personální ředitelka StringData, coach ICF  

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!