Benefity v době Covidu

01.02.2021

Lenka Bláhová na toto téma:
Vstupujeme do měsíce února 2021 a situace s Covidem oproti roku 2020 se nemění, spíš stagnuje. Vnímám ale, že se mění přístup k poskytování a struktuře benefitů. A to jak ze strany zaměstnanců, tak i ze strany firem a společností. Zásadním se jeví i způsob čerpání a finanční náročnost poskytování benefitů. Výraznou změnou je, že prioritně benefity cílí na zdraví, podporu a ochranu zdraví. Na pořadu dne jsou třeba příspěvky na vitamínové doplňky, zvýšená konzumace ovoce, snaha o zdravé stravování a zejména se zaměstnavatelé zaměřují na ochranu zdraví formou příspěvků na dezinfekci a roušky. Je to způsob, jak zabraňovat rozšíření nákazy a v podstatě to ani není benefit, ale ochranná pracovní pomůcka. Jasně se také projevuje, že home office už není benefitem, ale nutnou potřebou vykonávat pracovní činnost, zejména v administrativních pozicích. 

A jak se s tím vším perou personalisté a manažeři? Moje zkušenost a doporučení? Hodně se dotazujte zaměstnanců, kontaktujte je a ověřujte si, co je pro ně a také pro firmu stěžejní a zásadní jako benefit. Ponechání stravenek, příspěvky na vitamíny, podpora odborníků (např. psychologů), odborníci na zdravou výživu? Jako benefit může také fungovat zajištění odborné rady z právních a sociálních oblastí, anebo příspěvky na notebooky pro rodiny s dětmi. A jak na to samotné zjištění a ověření, pokud už jste tak už neučinili? Za pomoci personalistů navrhujte a realizujte průzkumy na téma benefity, ať už formou dotazníků nebo formou "focus group", ale neodkládejte je na pozdější dobu. Nad výstupy diskutujte co nejdříve. Tato oblast se pak stane podporou a motivací nejen pro zaměstnance, ale i pro manažery a vedení. Přeji Vám pevné zdraví a správné zacílení benefitů v této složité době. Hodně zdaru!

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

Michaela Karásková na toto téma:
To, co se zdálo být benefitem loni touto dobou, již dnes přestává dávat smysl.
Řada zaměstnavatelů, se kterými jsem v kontaktu, je ve fázi úspor. Sahají přechodně ke snižování platů, zastavují stravenky či Flexi Passy. Přemýšlejí nad jinou formou benefitů. Současná doba nám dává prostor k přemýšlení a pokud i na HR vezmou tuto dobu jako výzvu, zcela jistě mohou do firemní kultury vnést nové trendy.

Nedává mi smysl zůstávat u Multisport karet, když lidé nemohou využít bazény a fitness centra. Mnohem více mi dává smysl zpříjemnit jim nakázaný pobyt doma. HR oddělení může být iniciátorem neformálních setkávání v online prostředí, ať už večer "online hospoda" nebo během dne "online teambuilding".

Většina společností řeší zaměstnance na home office, který se stal spíše nutností a běžnou součástí pracovní náplně nežli benefitem. A zaměstnanci vítají benefity, které se týkají právě práce z domova. Zaměstnavatel může nabídnout lepší IT vybavení, příspěvek na připojení k internetu ale i např. kancelářský nábytek jako je stůl, či židle.

Benefitem stále zůstávají i různé způsoby rozvoje - možnosti se vzdělávat a dostat od zaměstnavatele čas/prostor v kalendáři se sebevzdělávat. Dnešní doba umožnila mnoho online verzí webinářů, podcastů či inspirativních setkávání.

Já jako lektor a kouč doporučuji zaměřit se na témata work-life balance. Lidé na home office často neumí správně řídit svůj čas a oddělit práci od soukromého života vyváženě. Dostávají se tak často do stresu a nejsou efektivní a spokojení, mohou vznikat konflikty doma i mezi kolegy. Téma zvládání stresu velmi úzce souvisí s nastavením priorit a uvědoměním si emocí. Zde může pomoci interní týmový workshop nebo setkání s koučem. I v online době jsou workshopy a koučování možné. Někdy není potřeba jen čekat na to, až bude líp.

Michaela Karásková - HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach ICF

Markéta Kamenářová na toto téma:

Pandemie, jak všichni vnímáme, zasáhla a dlouhodobě ovlivnila fungování mnoha firem a dotkla se tak celkově i přístupu k zaměstnaneckým benefitům. Zaměstnavatelé benefity ale rozhodně neruší, často je pouze pozastavují a stávají se tak opatrnějšími. 

Nadále zůstává nejoblíbenějším benefitem příspěvek na stravování, ať už je to forma stravenkové karty nebo papírových stravenek. Mezi další benefity pak patří dovolená navíc, flexibilní pracovní doba nebo příspěvek na penzijní připojištění. I práce z domova je stále žádaným benefitem, ale v současné době je již více vnímána zaměstnanci jako nutnost pro zajištění chodu společnosti a zároveň zabezpečení ochrany zdraví pro zaměstnance. Stále častěji se také setkáváme s tím, že se zaměstnanci více zajímají o možnost preventivní ochrany a utužení jejich zdraví. Některé společnosti se proto snaží reagovat na potřeby zaměstnanců a částečně se přizpůsobit a začínají například poskytovat více zdravotního volna (sick days) nebo zavádějí nové formy nadstandardní zdravotní péče nebo cílené zdravotní benefity, kam patří nejen příspěvek na vitamíny, ale i testování proti Covidu nebo rekondiční a rehabilitační programy. V poslední době se začíná stávat velice zajímavým dlouhodobým benefitem jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, skupinové rizikové životní pojištění, který si v podobě příspěvku může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Tolik jen krátce k soudobému výčtu preferovaných benefitů. 

V současné situaci je pro nás personalisty i manažery velmi důležité naslouchat potřebám zaměstnanců a zároveň si postupně shromáždit jejich náměty, které pak můžeme předložit k projednání. Vedení firmy tak může následně zvážit a případně zavést některá doporučení a podpořit tak v této nelehké době své řadové zaměstnance a zároveň si tak udržet i ty klíčové. 

Přeji všem hlavně pevné zdraví a ať se vám i nadále daří podporovat své zaměstnance a být jim oporou. 

Markéta Kamenářová, personální ředitelka Itego, coach ICF  


3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!